ในปัจจุบันนี้ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านจราจรได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสำรวจ ซึ่งในปัจจุบันถึงแม้ว่าการสำรวจปริมาณจราจรโดยใช้วิธี Manual Counter ยังคงนิยมใช้ในประเทศไทย แต่สำหรับประเทศที่ได้มีการพัฒนาระบบคมนาคมที่ทันสมัยได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านจราจร โดยยกตัวอย่าง หน่วยงานขนส่ง ของวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington State Department of Transportation) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่พัฒนาระบบคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณจราจร การแยกประเภทของยานพาหนะ ความเร็ว และรวมไปถึงน้ำหนักของยานพาหนะ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปแสดงในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านจราจร (Transportation GIS) และแสดงผลที่เป็นปัจจุบัน

tech

- ภาพตัวอย่างการตัดตั้งเครื่องมือในการสำรวจ ของ Washington State Department of Transportation -

การแสดงผลของระบบ GIS Washington State Department of Transportation

gis1

- การเลือกชั้น Layer ในการแสดงผลของระบบ GIS Washington State Department of Transportation -

gis2

- การแสดงผลของ Layer ในระบบ GIS Washington State Department of Transportation -

 

 

ที่มา : Washington State Department of Transportation

http://www.wsdot.wa.gov/